مجموعه مقالات سومین همایش گفت‌و‌گوی اندیشمندان ایران و افغانستان، گفت‌و‌گو درباره توسعه

£59.00

دومین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی؛ ۵-۶ اسفند ۱۳۹۹؛ تهران

£207.00

اولین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی؛ ۱۴-۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ تهران

£213.00

اولین همایش نانو فوتونیک؛ ۱-۲ آبان ۱۳۹۹؛ زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان

£147.00

چهارمین سمینار ژئوفیزیک اکتشافی نفت، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ تهران

£117.00

بیستمین همایش صنایع دریایی؛ ۲۱ آذر ۱۳۹۷؛ تهران

£399.00

بیست و هفتمین کنفرانس هسته‌ای ایران؛ ۱۱-۱۴ اسفند ۱۳۹۹، مشهد

£463.00

ششمین همایش ملی نهضت مشروطیت: عدالت خواهی از نهضت مشروطه تا گام دوم انقلاب اسلامی؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۸؛ تبریز

£81.00

پنجمین همایش بین‌المللی نهضت مشروطیت: تبریز و انقلاب مشروطه ایران؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۷؛ تبریز

£91.00

سومین همایش بین‌المللی نهضت مشروطیت: از نهضت مشروطیت تا انقلاب اسلامی، با تاکید بر جبهه مقاومت اسلامی؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۵؛ تبریز

£95.00